فارسی العربیه France English
 

  کتاب های فارسی

ردیف

نام کتاب

نام مولف

توضیحات

1

تحقیق کانی شناسی پاره ای از سنگهای آذرین ایران

دکتر سیروس زرعیان
مهندس هاشم فیاض

دانشگاه تهران

2

آشنایی با تحقیق در عملیات

محمدباقر بازرگان

مرکز نشر دانشگاهی تهران

3

آنالیز عددی و روش های کامپیوتری

ر- ح – پنینگتون

ترجمه: دکتر منصور نیکخواه بهرامی

موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

4

اسفنوفیت ها

پرفسور ادوارد بُورو
ترجمه: کتایون نیلوفری

انتشارات واحد فوق برنامه جهاد دانشگاهی

5

نقشه برداری مقدماتی

دکتر قدرت ا... تمدنی

 انتشارات دانشگاه تهران

6

آمار و احتمالات

بهمن عرب زاده
مسعود نیکوکار

اعضاء هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

ریاضیات در زمین شناسی

جان فرگوسن
ترجمه: نسرین پایدار

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

8

برنامه نویسی فُرترن

دکتر نیکوخواه بهرامی

دکتر دزفولیان

دکتر علی اکبریان

دکتر جبه دار مارالانی

استادان دانشکده فنی دانشگاه تهران

9

آمار و تجزیه و تحلیل داده ها در
زمین شناسی

جان سی دیویس
ترجمه: حسین معماریان
محمود صداقت- کامبیز تفوق

ترجمه : حسین معماریان

محمود صداقت
کامبیز تفوق

10

ذخایر بوکیست کارستی

محمد شهریاری

جهاد دانشگاهی دانشکده فنی

11

جغرافیای آبها

دکتر جمشید جداری عیوضی

دانشگاه تهران

12

کاربرد عکس های هوایی

ابوالقاسم وامقی

استادیار دانشگاه علوم

13

سنگ شناسی – پلوتونیک

دکتر حسین عرفانی

انتشارات دانشگاه تهران

14

ژئوکرونولوژی

دکتر محمد ولی ولی زاده

دانشکده علوم

15

اصول تفسیر عکس های هوایی

دکتر محمود زبیری

انتشارات دانشگاه تهران

16

سنگ شناسی

فریدون سهرابی- اسدا... ایران پناه- سیروس زرعیان

انتشارات دانشگاه تهران

17

اصول کانی شناسی

کارلی و کورنس
ترجمه: دکتر فرزانه رستمی

انتشارات دانشگاه آذر آبادگان

18

فیزیک خاک

محمد بای بوردی

انتشارات دانشگاه تهران

19

فسیل شناسی – مهره داران

فریدون فرشاد

انتشارات دانشگاه تهران

20

نفت از آغاز تا به امروز

شرکت ملی نفت ایران

روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت

21

آب باران و تو

مهندس محمد حسین اکبری

گروه قطره های باران

22

خاک – پیدایش و رده بندی

دکتر محمد بای بوردی

انتشارات دانشگاه تهران

23

چینه شناسی و رخدادهای دوران زمین شناسی

دکتر خسرو تهرانی

انتشارات دانشگاه تهران

24

ترکیب بندی طبقات زمین

دکتر علی اقبالی

دانشگاه تهران

25

ناآرامی های زمین

کلود آگلر
ترجمه: دکتر علی درویش زاده

دانشگاه تهران

26

مبانی چاه پیمایی

بهرام موحد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27

ترمودینامیک برای زمین شناسان

دکتر علی اصغر حسنی پاک

انتشارات دانشگاه تهران

28

فسیل شناسی بی مهرگان

دکتر طاهر ضیائی

انتشارات دانشگاه تهران

29

سنگواره های ذره بینی

دکتر عباس کمیایی

دانشگاه تهران- زمین شناسی

30

دگرگونی و پترولوژی سنگهای دگرگونی

دکتر محمد ولی ولی زاده

انتشارات دانشگاه تهران

31

مبانی زمین شناسی ماقبل تاریخ

خدیجه اسدیان

مرکز نشر دانشگاهی تهران

32

طبقه بندی کانیها براساس ژئوشیمی

فلیکس ماخاچکی
ترجمه: حسین عرفانی

سازمان چاپ دانشگاه تهران

33

رده بندی مودال سنگهای آذرین

دکتر سیروس زرعیان

انتشارات دانشگاه تهران

34

زمین شناسی عمومی

دکتر احمد معتمد

انتشارات دانشگاه تهران

35

مسائلی درباره دگرگونی

محمد ولی ولی زاده

انتشارات دانشگاه تهران

36

چینه شناسی 3

دکتر فریدون فرشاد

انتشارات دانشگاه تهران

37

اصول مقدماتی چاه پیمایی برای زمین شناسان

جرج اسکوئیت- چارلز گیبسون
ترجمه: علی صیرفیان

انتشارات دانشگاه اصفهان

38

زهکشی و بهسازی خاک

دکتر محمد بای بوردی

انتشارات دانشگاه تهران

39

انسان شناسی فرهنگی

دکتر امان اله قرایی مقدم

کتابخانه ملی ایران

40

ادعیه و آداب مکه مکرمه

مرکز تحقیقات حج

کتابخانه ملی ایران

41

زندگانی حضرت محمد (ص)

بدرالدین نصیری

 

42

پرتوی از قرآن

سید محمد مهدی جعفری

شرکت سهامی انتشار

43

پرواز بسوی پاکی

مهدی مشایخی

 

44

متدولوژی کاربدی مطالعات کارست جلد 3- قسمت اول

مرکز ملی پژوهش ها و مطالعات کاربردی کارست

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :