فارسی العربیه France English
 

  فرهنگی - ارتباطات

                                                                                                                                                                                              

فرهنگی - ارتباطات

  • برگزاری جلسات مداوم با مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ، اداره کل موزه ها و سایر سازمان های ذیربط به منظور اخذ اطلاعات و نشریات مورد لزوم
  • برگزاری جلساتی با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران جهت ایجاد همکاری های مشترک و بهره گیری از امکانات انجمن بین المللی موزه
  • ایجاد زمینه همکاری با گروه تاریخ کمیته ملی آبیاری و زهکشی
  • عضویت در کمیته بین المللی موزه ها I.C.O.M
  • تشکیل کمیته های حفظ و احیا آثار تاریخی آب در شرکت های آب منطقه ای
  • برگزاری سخنرانی های علمی و تخصصی

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :