فارسی العربیه France English
 

  چشم انداز

چشم انداز :

حفظ و احیاء و بهره برداری پایدار از آثار و سازه های تاریخی آب کشور، ثبت و مستند سازی و تحقیق و مطالعه آن ها، اکوتوریسم آبی، ایجاد موزه های آب به منظور تأمین نیازهای میراث آبی با تکیه بر بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و صیانت از دانش فنی - مهندسی پیشینیان در زمینه های آب و آبفا با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار در راستای برنامه های توسعه ی کشور.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :